Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Reinier Kooiman

Deloitte/Universiteit van Amsterdam

Over Reinier Kooiman

Reinier Kooiman heeft een vaktechnische rol binnen Deloitte en is daarnaast als docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich bezig met alle directe belastingen, met een bijzondere focus op de vennootschapsbelasting en de schenk- en erfbelasting. Daarnaast doet hij rechtshistorisch onderzoek naar de oorsprong van het belastingrecht. Aan NLFiscaal is hij verbonden als annotator van de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Gewijzigd initiatiefvoorstel voor het doen vervallen van enkele fiscale regelingen NLF 2022/2216
  • Initiatiefvoorstel voor het doen vervallen van enkele fiscale regelingen NLF 2022/1238
  • Afwikkeling schuldverhoudingen binnen concern vanaf 1 januari 2022 NLF-W 2022/13
  • /Christa van Hoek Het box 3-arrest: het recht van de sterkste? NLF OPINIE 2022/3
  • /Josephine van der Have Reactie op ‘Alzo Wij het op u hebben gemunt…’ NLF OPINIE 2021/30
Naar de bovenkant van de pagina