Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Reinier Kooiman

Deloitte

Over Reinier Kooiman

Reinier Kooiman heeft een vaktechnische rol binnen Deloitte en is daarnaast als docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich bezig met alle directe belastingen, met een bijzondere focus op de vennootschapsbelasting en de schenk- en erfbelasting. Daarnaast doet hij rechtshistorisch onderzoek naar de oorsprong van het belastingrecht. Aan NLFiscaal is hij verbonden als annotator van de weekeditie.

Recente bijdragen

  • Geen belastingplicht zonder consent van het parlement NLF OPINIE 2023/20
  • Standpunt over herroeping schenking na overlijden schenker (noot Reinier Kooiman) NLF 2023/1317
  • De onderworpenheidstoets in de tijd NLF-W 2023/22
  • Toerekening APV aan nalatenschap (noot Reinier Kooiman) NLF 2023/1259
  • Standpunt over kwalificatie Société Civile (noot Reinier Kooiman) NLF 2022/2560
Naar de bovenkant van de pagina