Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(1)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(1)
  • Recent(1)

Hydina (Slowakije) heeft over het belastingtijdvak december 2013 gebruikgemaakt van btw-aftrek over aankoop van vlees (totaal € 174.699). Op 21 maart 2014 heeft de belastingdienst van Slowakije een belastingcontrole ingeleid met betrekking tot dit belastingtijdvak. Deze controle is twee keer tijdelijk geschorst, beide keren om internationaal informatie uit te wisselen. Uiteindelijk is de belastingcontrole op 7 december 2015 beëindigd met een rapport. De belastingdienst stelde vast dat Hydina niet heeft voldaan aan de voorwaarden voor btw-aftrek. Hydina is van mening dat de belastingcontrole buitensporig lang heeft geduurd nu de maximale termijn van een jaar is overschreden.

De Najvyšší súd Slovenskej republiky (hoogste rechterlijke instantie van de Slowaakse Republiek) heeft hierover aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld. Het HvJ verklaart het volgende voor recht:

Artikel 10 Verordening 904/2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de btw, voorziet niet in termijnen waarvan de overschrijding kan afdoen aan de rechtmatigheid van de schorsing van een belastingcontrole waarin het recht van de verzoekende lidstaat voorziet in afwachting dat de aangezochte lidstaat de inlichtingen verstrekt waarom in het kader van de bij deze verordening ingestelde regeling voor administratieve samenwerking is verzocht.

 

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
december 2013
Instantie
HvJ
Datum instantie
30 september 2021
Rolnummer
C-186/20
ECLI
ECLI:EU:C:2021:786
Auteur(s)
Albert Bomer
Vrije Universiteit/Tilburg University
NLF-nummer
NLF 2021/1965
Aflevering
21 oktober 2021
Judoreg
NFB4586
bwbv0001506&artikel=288

X