Direct naar content gaan

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) heeft op 12 oktober 2018 de eigendom verkregen van een pand. Het betreft een voormalig kantoorgebouw. De verkrijging volgt op een reeks transacties. Het pand is geleverd door onroerendezaaklichaam H (bv).

Het pand bestaat uit zeven verdiepingen. In 2016 is een ingrijpende verbouwing van de derde tot en met de zesde verdieping van het pand aangevangen, waarbij de kantoren zijn verbouwd tot 81 units (appartementen). De verbouwing is voltooid vóór de levering van het pand aan X. De 81 units werden aanvankelijk door Y gehuurd van X. Y heeft een shortstay- en hotelvergunning op basis waarvan zij de 81 units mag verhuren aan dezelfde huurder voor de duur van maximaal zes maanden. Tussen partijen staat vast dat het pand ten tijde van de levering aan X geen publiekrechtelijke woonbestemming had.

In geschil is of de 81 gerealiseerde units kwalificeren als woningen als bedoeld in artikel 14, lid 2, Wet BRV (tarief 2% in plaats van 6% overdrachtsbelasting).

Dat is volgens Rechtbank Noord-Holland en in hoger beroep Hof Amsterdam niet het geval.

Het Hof bevestigt het oordeel van de Rechtbank dat de units ten tijde van de verkrijging van het pand door X niet naar hun aard bestemd zijn voor bewoning. Voor zover al aan de kwalificatie van de units op grond van de aard van het gebouw twijfel zou kunnen bestaan, valt ook uit de verstrekte vergunningen en het bestemmingsplan niet op te maken dat in geval van de units sprake is van woningen. Veeleer vormen deze stukken een aanwijzing dat sprake is van een hotel, oordeelt het Hof. Al hetgeen overigens nog door X is aangevoerd leidt niet tot een ander oordeel. Zo gaat de door X niet nader geconcretiseerde vergelijking met een vakantiewoning niet zonder meer op.

Het hoger beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingen van rechtsverkeer
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
11 augustus 2022
Rolnummer
21/00299
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:2450
NLF-nummer
NLF 2022/1773
Aflevering
15 september 2022
bwbr0002740&artikel=14,bwbr0002740&artikel=14

Naar de bovenkant van de pagina