Direct naar content gaan

Samenvatting

De Inspecteur heeft in 2009 een boekenonderzoek ingesteld bij X (belanghebbende), die in mei 2010 naar Cyprus is geëmigreerd. Het onderzoek heeft ertoe geleid dat met dagtekening 21 mei 2015 aan X een navorderingsaanslag IB/PVV 2009 is opgelegd, berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 129.676 en een vergrijpboete van € 26.172.

Hof Amsterdam heeft – kort gezegd – geoordeeld dat de Inspecteur de navorderingsaanslag IB/PVV 2009 mocht opleggen, omdat X te kwader trouw was. Het Hof acht het namelijk aannemelijk dat X met behulp van een buitenlandse structuur welbewust inkomsten buiten het zicht van de Belastingdienst heeft gehouden, met het doel om daarover geen belasting te betalen. Het Hof heeft verder geoordeeld dat de Inspecteur X terecht opzet verwijt aan het in artikel 67e, lid 1, AWR vermelde vergrijp.

X heeft met zeven middelen cassatieberoep ingesteld.

A-G Niessen is van mening dat de klachten oordelen van het Hof betreffen die niet blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting en voor het overige van feitelijke aard en niet onbegrijpelijk zijn, zodat zij niet tot cassatie kunnen leiden.

Hoewel X in cassatie geen gronden heeft aangevoerd tegen de vergrijpboete, geeft het arrest van 8 april 2022 (20/02638, ECLI:NL:HR:2022:526) de A-G aanleiding om ambtshalve in te gaan op de door het Hof ter beoordeling van de vergrijpboete aangelegde toets.

Aangezien het Hof in de onderhavige zaak ‘slechts’ heeft onderzocht of – en heeft geoordeeld dat – de Inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat X met opzet heeft gehandeld en zodoende niet de in het arrest geïntroduceerde zware bewijslast van het ‘doen blijken’ heeft gehanteerd, kan dit oordeel van het Hof over de vergrijpboete niet in stand blijven.

De A-G concludeert daarom op ambtshalve bijgebrachte grond tot vernietiging van de uitspraak van het Hof en verwijzing van de zaak naar een ander Hof.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2009
Instantie
A-G
Datum instantie
31 augustus 2022
Rolnummer
22/01072
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:783
Auteur(s)
mr. S.L. Verkaik
Booij Bikkers Advocaten
NLF-nummer
NLF 2022/1918
Aflevering
6 oktober 2022
Judoreg
NFB5251
bwbr0002320&artikel=67e&lid=1,bwbr0002320&artikel=67e&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina