Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

In dit artikel gaat Mart van Hulten in op de Europese Verordening van 14 december 2022 betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren. Deze Verordening biedt Europa een nieuw instrument in de subsidiestrijd en geeft de Europese Commissie aanzienlijke bevoegdheden. Dit in aanvulling op de – op onderdelen vergelijkbare – Europese staatssteunregels en subsidieregels van de Wereldhandelsorganisatie. Buiten kijf staat dat dit nieuwe instrument een ruime potentiële toepassing kent, ook ten aanzien van allerhande niet-Europese belastingvoordelen.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Europa heeft te maken met meerdere spanningen in verband met subsidies. Aangezien de Verenigde Staten van Amerika en China na Europa de grootste handelsblokken vormen en die handelsblokken een aanzienlijk deel van de wereldwijde subsidies verstrekken, wekt het geen verbazing dat onder andere in de verhoudingen tussen die blokken soms een subsidiestrijd opspeelt.

Zo is daar de door de Verenigde Staten van Amerika (hierna: de VS) in augustus 2022 aangenomen Inflation Reduction Act, waarmee onder andere ruwweg € 369 miljard aan investeringen op het gebied van energietransitie en klimaat is gemoeid. Gekoppeld met de eerder door de VS aangenomen Infrastructure Investment and Jobs Act is daarmee een plan neergelegd voor het opbouwen van een nieuw industrieel ecosysteem in strategische schone energiesectoren. Aan de ene kant wordt die ontwikkeling verwelkomd door Europa, ook gezien gelijkenissen met de Europese Green Deal in het streven naar zogenoemde groene groei. Aan de andere kant is Europa bezorgd dat de Inflation Reduction Act en de Infrastructure Investment and Jobs Act tot oneerlijke concurrentie kunnen leiden. Zo bevat bijvoorbeeld de Inflation Reduction Act fiscale voordelen voor elektrische auto’s gemaakt door gekwalificeerde Amerikaanse producenten. Hoewel onderlinge competitie tussen de VS en Europa een drijver kan zijn voor innovatie en efficiënte en snelle vooruitgang moet volgens Europa gewaakt worden voor marktverstoring. Concreet is in het kader van bovenstaande door de Europese Commissie (hierna: de Commissie) opgemerkt dat voorgaande ontwikkeling aanleiding zou kunnen zijn om de Europese staatssteunregels zodanig te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van voorspelbaarheid en eenvoud, dat investeringen in strategische sectoren zoals ten aanzien van de energietransitie niet weglekken uit Europa. Dit ter herbalancering van het speelveld. Verbeteringen lijken daarbij bijvoorbeeld te gaan zien op vereenvoudiging van goedkeuring van staatssteun en van de criteria voor investeringen, alsmede op verbetering van de samenwerking tussen de Commissie en de EU-lidstaten. Europa zet in dit verband dus in op versoepeling van de eigen Europese staatssteunregels om internationaal bij te kunnen benen ten aanzien van groene groei.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Wetsartikelen
Auteur(s)
dr. M.J. van Hulten LLM
Lubbers, Boer & Douma/Tilburg University
NLF-nummer
NLF-W 2023/5
Judoreg
NFB5563
Publicatiedatum
24 januari 2023
bwbv0001506&artikel=26,bwbv0001506&artikel=107,bwbv0001506&artikel=108,bwbv0001506&artikel=120,bwbv0001506&artikel=3,bwbv0001506&artikel=263,bwbv0001506&artikel=267

Naar de bovenkant van de pagina