Naar alle auteurs

Mart van Hulten

Lubbers, Boer & Douma/Tilburg University

Over Mart

Mart van Hulten is universitair docent bij het Fiscaal Instituut van Tilburg University en fiscaal jurist bij Lubbers, Boer & Douma, met een focus op Europees en internationaal belastingrecht en op vennootschapsbelasting. Over die onderwerpen schrijft hij ook noten in de weekeditie van NLFiscaal. Hobby’s heeft hij te veel om op te noemen.  

Recente bijdragen

  • Spaanse vpb-regeling voor buitenlandse deelnemingen verboden staatssteun NLF 2021/2029
  • Spaanse vpb-regeling voor buitenlandse deelnemingen verboden staatssteun (1) NLF 2021/0372
  • Brede welvaart en de bouwstenen voor een beter belastingstelsel NLF-W 2021/0006
  • Belgische belastingvrijstelling van overwinst vormt steunregeling NLF 2020/2786
  • Roemeense regels inzake verrekenprijzen niet strijdig met VWEU NLF 2020/2320