Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In het wetsvoorstel ‘Delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen’ wordt een delegatiegrondslag gecreëerd voor een tegemoetkomingsregeling wegens onterecht handelen en nalaten door de Inspecteur en de Ontvanger en eventuele noodzakelijke gegevensdeling hiervoor.

De stemming over dat wetsvoorstel is op 14 december 2021, op verzoek van een meerderheid van de Tweede Kamer, uitgesteld. De Kamer heeft de staatssecretaris gevraagd om voorafgaand aan het op 19 mei 2022 georganiseerde commissiedebat hersteloperatie kinderopvangtoeslag een brief van het kabinet te ontvangen met de voornemens ten aanzien van onder meer dat wetsvoorstel. In deze brief neemt de staatssecretaris de Kamer mee in wat zijn voornemens zijn en biedt hij een nota van wijziging bij het wetsvoorstel ‘Delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen’ aan.

Dit wetsvoorstel staat los van de hersteloperatie toeslagen. Dit wetsvoorstel ziet uitsluitend op onterecht handelen en nalaten door de Inspecteur en de Ontvanger. Het wetsvoorstel ‘Delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen’ ziet op Toeslagen. De staatssecretaris Toeslagen & Douane heeft de Kamer daarover separaat geïnformeerd.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
16 mei 2022
Rolnummer
2022-0000148904
Auteur(s)
Felix Peppelenbosch
NLFiscaal
NLF-nummer
NLF 2022/1041
Aflevering
2 juni 2022
Judoreg
NFB5039

Naar de bovenkant van de pagina