Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) staat sinds 25 oktober 2003 in Nederland ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), met uitzondering van het tijdvak van 29 juni tot 17 oktober 2017. Op 15 oktober 2020 werd tijdens een politiecontrole geconstateerd dat hij als bestuurder van een personenauto gebruikmaakte van de weg in Nederland. De auto was geregistreerd in het Duitse kentekenregister.

De Inspecteur heeft X met dagtekening 20 januari 2021 een naheffingsaanslag MRB opgelegd over de periode 30 maart 2016 tot en met 14 oktober 2020. Hij heeft een bedrag aan MRB van € 8.364 nageheven en daarbij een verzuimboete van € 5.514 opgelegd.

Bij Hof Arnhem-Leeuwarden ontkent X dat hij de eigenaar van de auto was; de auto was aan hem aangeboden omdat zijn auto werd gerepareerd. Subsidiair is hij van mening dat de naheffingsaanslag beperkt moet worden tot de periode waarin zijn auto werd gerepareerd, en dat de boete dienovereenkomstig verminderd moet worden.

Het Hof bevestigt echter de uitspraak van Rechtbank Gelderland. De bewijslast dat de auto niet feitelijk aan hem ter beschikking heeft gestaan ligt bij X (HR 29 mei 2020, 18/02339, ECLI:NL:HR:2020:991, NLF 2020/1386, met noot van Elbert). Het is voldoende dat hij aannemelijk maakt met ingang van welke dag het in het buitenland geregistreerde motorrijtuig hem in Nederland ter beschikking heeft gestaan (HR 5 april 2019, 18/02987, ECLI:NL:HR:2019:483, NLF 2019/1011, met noot van Elbert). Belanghebbende kan daarbij ook tegenbewijs leveren dat de auto hem in de tussenliggende tijdvakken niet in Nederland ter beschikking heeft gestaan.

Het Hof is echter van oordeel dat X niet in die bewijslast is geslaagd. De naheffingsaanslag en de boete worden gehandhaafd.

De Hoge Raad heeft op 26 april 2024 het beroep in cassatie tegen deze uitspraak verworpen onder verwijzing naar artikel 81 Wet RO.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
30 maart 2016 t/m 14 oktober 2020
Instantie
HR
Datum instantie
26 april 2024
Rolnummer
23/02896
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:685
NLF-nummer
NLF 2024/1062
Aflevering
30 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina