Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) drijft in de vorm van een eenmanszaak een onderneming. De activiteiten van de onderneming bestaan uit het verhuren van onder meer (klassieke) auto’s. In 2013 vonden de laatste verhuuractiviteiten plaats.

In de jaarstukken over de jaren 2015 en 2016 is géén omzet vermeld. Tijdens een boekenonderzoek is gebleken dat er in de jaren 2015 en 2016 respectievelijk 33 en 23 voertuigen zijn verkocht. Op het schriftelijk verzoek om van deze verkopen kopie facturen/kwitanties te overleggen is alleen een overzicht ontvangen met enkele voertuigen die in 2015 om niet zouden zijn overgedragen en voertuigen die in 2016 voor in totaal € 9.750 contant zouden zijn verkocht. Uit derdenonderzoeken blijken deze voertuigen voor aanmerkelijk hogere prijzen verkocht te zijn. De Inspecteur heeft omzetbelasting nageheven en een boete opgelegd.

Rechtbank Gelderland heeft de naheffingsaanslag in stand gelaten en de boete verminderd.

X heeft hoger beroep ingesteld. In hoger beroep heeft de Inspecteur een bijlage ingebracht, ‘Query hsb-voorraad overzicht’ van de handelsvoorraad van X. Op dit overzicht staat een groot aantal gegevens vermeld van circa 110 auto’s waaronder de hiervoor genoemde 56 auto’s. De Inspecteur heeft met betrekking tot de bijlage een beroep gedaan op geheimhouding als bedoeld in artikel 8:29 Awb.

De geheimhoudingskamer van Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het voornoemde overzicht is aan te merken als een zaakstuk als bedoeld in artikel 8:42 Awb. De door de Inspecteur verdedigde geheimhouding van de kennisneming van bijlage 1 is volgens het Hof niet gerechtvaardigd voor zover deze geheimhouding ziet op de gegevens behorende bij de 56 in de naheffingsaanslag betrokken auto’s. Het belang dat X heeft bij bekendmaking van de gegevens weegt zwaarder dan het belang van derden bij niet-bekendmaking.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2015-2016
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
19 juli 2022
Rolnummer
21/00910
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:6391
NLF-nummer
NLF 2022/1522
Aflevering
4 augustus 2022
bwbr0005537&artikel=8:29,bwbr0005537&artikel=8:29,bwbr0005537&artikel=8:42,bwbr0005537&artikel=8:42

Naar de bovenkant van de pagina