Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(91)
  • Commentaar NLFiscaal(20)
  • Literatuur
  • Recent(5)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(3)
Relevante Kamerstukken

21 september 2021

Noot bij voorstel van wet en memorie van toelichting

Het Klimaatakkoord 2020-2025 bevat een fiscaal stimuleringspakket voor emissievrije auto’s. Een onderdeel van dit pakket is dat de stimulering geleidelijk wordt verschoven naar het lagere marktsegment en de focus zich meer verlegt naar de verkoop van emissievrije auto’s in de particuliere markt. 

Thans geldt er een zogenoemde cap: de catalogusprijs waarover de maximale korting op de bijtelling voor emissievrije auto’s van toepassing is. In het Belastingplan 2022 wordt voorgesteld om deze cap vanaf 2022 in twee stappen te verlagen:

Rubriek(en)
Belastingplan 2022
Inkomstenbelasting
Instantie
MvF
Datum instantie
21 september 2021
Parlementair dossier
NLF-nummer
NLFs 2021/0115
Aflevering
30 september 2021a
Auteur(s)
Frank Werger
BDO
BWBR0002471&artikel=13bis,BWBR0011353&artikel=3.20

X