Naar alle auteurs

Frank Werger

BDO

Over Frank

Frank Werger is al meer dan twintig jaar als loonheffingenspecialist werkzaam en is thans als partner verbonden aan BDO. Hij is in 2011 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp loonsomheffing. Hij publiceert regelmatig in fiscale vakbladen, waaronder de weekeditie van NLFiscaal, en treedt op op congressen en seminars. Tevens is hij docent bij de Stichting Opleiding Belastingadviseurs van de NOB.

Recente bijdragen

  • Erotisch getinte diensten door agents; geen (fictieve) dienstbetrekking NLF 2022/0835
  • Periodieke uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid zijn geen onbelaste letselschade-uitkeringen (1) NLF 2022/0620
  • Uitkering letselschade; vergoeding van belastingschade is loon NLF 2022/0619
  • Aanpassing cap in de bijtelling voor emissievrije personenauto’s NLFS 2021/0115
  • Tijdelijke verruiming vrije ruimte (COVID-19) NLFS 2021/0111