Direct naar content gaan

Samenvatting

Jeroen van Strien bespreekt het 10a-arrest van 3 maart 2023. Hij constateert dat de Hoge Raad de praktijk zeer duidelijke en welkome handvatten heeft gegeven voor de toepassing van de tegenbewijsregeling artikel 10a, lid 3, onderdeel a, Wet VpB 1969. In deze bijdrage benoemt hij deze handvatten en licht hij deze nader toe. Hij identificeert echter ook verschillende onzekerheden en onduidelijkheden die blijven bestaan.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Publicatiedatum
5 februari 2024
NLF-nummer
NLF-W 2024/2
Wetsartikelen
Auteur(s)
dr. J. van Strien
PKF Wallast / Vrije Universiteit / Radboud Universiteit
bwbr0002672~artikel_10a

Naar de bovenkant van de pagina