Naar alle auteurs

Jeroen van Strien

PKF Wallast/Vrije Universiteit/Radboud Universiteit

Over Jeroen

Jeroen van Strien is werkzaam als partner en hoofd Bureau Vaktechniek bij PKF Wallast in Delft. Daarnaast is hij als universitair docent fiscaal recht verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Vrije Universiteit Amsterdam. Verder is hij lid van de Commissie Wetsvoorstellen van de NOB en voorzitter van de Commissie Eigen Vermogen / Vreemd Vermogen van de Vereniging voor Belastingwetenschap. Jeroen werkt met veel plezier in verschillende rollen voor NLFiscaal. Hij is redacteur van de weekeditie voor de onderdelen IB-winst en vennootschapsbelasting en tevens een van de drie redacteuren van het deel vennootschapsbelasting van de NLF-kennisbank. Ook publiceert hij als auteur regelmatig noten in de weekeditie.  

Recente bijdragen

  • Fragmentatie van ondernemingen in de vennootschapsbelasting: een onverwachte budgettaire catastrofe van bijna € 4 miljard? Opinie 2022/8
  • Geen cassatieberoep tegen Hofuitspraak over tegenbewijsregel artikel 10a NLF 2021/2371
  • Geen beroep gedaan op tegenbewijsregeling; valutaresultaat buiten aanmerking NLF 2021/2258
  • Kamerbrief over onderzoek fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen NLF 2021/1873
  • Verhoging tarief vennootschapsbelasting NLFS 2021/0131