Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In dit artikel gaat Mart van Hulten in op één van de toetsingscriteria die uit het op 18 mei 2020 verschenen pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ naar voren komt, namelijk de invloed van het belastingstelsel op de brede welvaart. De gehanteerde definitie van brede welvaart blijkt een enigszins diffuus verzamelbegrip bestaande uit verschillende dimensies en thema’s, waarbij de politiek-neutrale insteek van het Bouwstenentraject niet geheel behouden kan blijven. Over de wenselijkheid van brede welvaart als toetsingscriterium voor het belastingstelsel kan verschillend worden gedacht. Waardevol lijkt in ieder geval te zijn dat daarmee een breed en geïntegreerd overheidsperspectief wordt gevraagd. Hoewel de invloed van de coronacrisis niet is meegenomen in het Bouwstenenpakket is het, bezien vanuit brede welvaart, toch wenselijk om bij de fiscale beleidsrespons op de coronacrisis al voor te sorteren op het gewenste betere belastingstelsel, bijvoorbeeld door in te zetten op (fiscale) vergroeningsstrategieën die op korte termijn tot extra banen kunnen leiden.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Op 18 mei 2020 heeft staatssecretaris Vijlbrief het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het betreft een verzameling beleidsopties zonder politiek oordeel over de wenselijkheid, bedoeld zodat een volgend kabinet daarmee zelf een bouwwerk kan opbouwen dat een structurele oplossing biedt voor de voornaamste uitdagingen van het huidige belastingstelsel. Dat wil niet zeggen dat de beleidsopties niet getoetst worden. In het Bouwstenenpakket wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan criteria zoals het effect op economische groei en werkgelegenheid, uitvoerbaarheid, administratieve lasten, juridische houdbaarheid en draagkracht.

In dit artikel wordt nader ingegaan op één van de toetsingscriteria die uit het Bouwstenenpakket naar voren komt, te weten de invloed van het belastingstelsel op de brede welvaart. Zo valt in het Bouwstenenpakket bijvoorbeeld te lezen dat het vanuit welvaartseconomisch perspectief wenselijk kan zijn om de milieubelastingen te verhogen wanneer belastingen de marginale (milieu)kosten onvoldoende dekken, dat de brede welvaart redenen kan geven om niet of slecht renderende ondernemingen te laten voortbestaan met behulp van de bedrijfsopvolgingsregeling, en dat een economisch efficiënt belastingstelsel waar nodig de externe effecten van individueel handelen van burgers en bedrijven beprijst om tot een hogere economische groei en welvaart te komen.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Auteur(s)
dr. M.J. van Hulten LLM
Lubbers, Boer & Douma/Tilburg University
NLF-nummer
NLF-W 2021/6
Judoreg
NFB4124
Publicatiedatum
11 februari 2021

Naar de bovenkant van de pagina