Direct naar content gaan

Samenvatting

Verwijzingszaak Hoge Raad, 30 september 2022, 21/01910, ECLI:NL:HR:2022:1338 (NLF 2022/1974, met noot van Van Hoek).

X (belanghebbende) oefent zelfstandig een beroep uit.

Het hoger beroep van X was onder meer gericht tegen de door Rechtbank Gelderland toegekende vergoeding voor proceskosten. Hij heeft verzocht om een vergoeding voor de vier uur waarin hij door de zitting geen omzet heeft kunnen genereren.

De Inspecteur heeft in zijn conclusie naar aanleiding van het verwijzingsarrest kenbaar gemaakt geen bezwaren te hebben tegen het vergoeden van de door X bij de Rechtbank verzochte proceskostenvergoeding bestaande uit verletkosten van 4 uur à € 82, in totaal € 328, voor het bijwonen van de zitting bij de Rechtbank. Verwijzingshof Den Bosch stelt de proceskostenvergoeding voor het geding bij de Rechtbank vast op dit bedrag. Tevens kent het Hof X een proceskostenvergoeding toe voor het bijwonen van de zitting bij Hof Arnhem-Leeuwarden alsmede de behandeling van het hoger beroep bij het Hof.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2014
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
1 mei 2024
Rolnummer
22/01570
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:1532
NLF-nummer
NLF 2024/1269
Aflevering
28 mei 2024
bwbr0005537&artikel=8:75,bwbr0005537&artikel=8:75

Naar de bovenkant van de pagina