Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Op 8 april 2019 deed X (belanghebbende) aangifte BPM voor een gebruikte auto. De datum van eerste toelating was 5 september 2018. De aangifte vermeldde een historische bruto BPM van € 21.295, een historische nieuwprijs van € 103.160 en een handelsinkoopwaarde van € 18.750, ontleend aan een taxatierapport. De te betalen BPM werd berekend op € 3.871.

De auto werd op 11 april 2019 getoond bij Domeinen Roerende Zaken, waar de geclaimde schades niet werden geconstateerd. Het kenteken werd op 5 augustus 2019 voor het eerst te naam gesteld.

De Inspecteur betwistte de handelsinkoopwaarde uit het taxatierapport en baseerde zich op de koerslijst XRAY, met een aangepaste handelsinkoopwaarde van € 63.968. De verschuldigde BPM berekende hij op € 12.585. Na aftrek van extra leeftijdskorting en de reeds betaalde BPM, werd aan X op 12 februari 2020 een naheffingsaanslag opgelegd van € 7.501.

Rechtbank Noord-Holland heeft de naheffingsaanslag gehandhaafd en het beroep van X ongegrond verklaard.

In hoger beroep bij Hof Amsterdam is in geschil of de naheffingsaanslag correct is opgelegd. X betoogt dat een blijvende waardevermindering vanwege het schadeverleden van de auto in aanmerking moet worden genomen, hoewel hij erkent dat de auto al was hersteld bij de BPM-aangifte.

Het Hof oordeelt dat de klacht van X faalt. Volgens artikel 10, lid 8, Wet BPM mag een taxatierapport alleen worden gebruikt als de auto meer dan normale gebruiksschade heeft die fysiek waarneembaar is. Dit is niet het geval. De handelsinkoopwaarde moet daarom uit een koerslijst komen, zonder afslag voor een schadeverleden.

De uitspraak van de Rechtbank wordt bevestigd.

Het hoger beroep van X wordt ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
11 juni 2024
Rolnummer
21/348
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2024:1647
NLF-nummer
NLF 2024/1600
Aflevering
2 juli 2024
bwbr0005806&artikel=10&lid=8,bwbr0005806&artikel=10&lid=8

Naar de bovenkant van de pagina