Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft op 18 april 2018 ter zake van de registratie van een BMW Coupé 435d xDrive M Sport € 1.648 aan BPM aangegeven. Datum eerste toelating van de auto is 15 maart 2016. X heeft in zijn aangifte een CO2-uitstoot vermeld van 147 g/km. Voorts is de handelsinkoopwaarde van de auto volgens het bij de aangifte gevoegde taxatierapport geraamd op € 1.490,50 negatief omdat de waarde in onbeschadigde staat van een soortgelijke auto (€ 41.209,42) lager is dan de gecalculeerde schade aan de auto (€ 42.699,92). Na hertaxatie door DRZ is aan X een naheffingsaanslag BPM van € 4.328 opgelegd.

Hof Den Haag heeft aannemelijk geacht dat de auto vanwege de jonge leeftijd, de mate van exclusiviteit, de omvang van ernstige schade en gegeven de blijvende status van de auto als ex-schadeauto, in waarde is gedaald, welke waardedaling in goede justitie wordt vastgesteld op € 10.000. De naheffingsaanslag wordt verminderd naar € 2.722.

De staatssecretaris heeft tegen dit oordeel cassatieberoep ingesteld en X heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld.

De Hoge Raad oordeelt dat de Inspecteur met toepassing van de koerslijstmethode de handelsinkoopwaarde van de auto heeft gesteld op € 38.160. X heeft niet aangetoond wat de werkelijke handelsinkoopwaarde van de auto is geweest. In zoverre slaagt het cassatieberoep. De Hoge Raad doet de zaak zelf af. Uitgaande van de door de Inspecteur vastgestelde handelsinkoopwaarde en met inachtneming van de door het Hof vermelde gegevens, moet de naheffingsaanslag worden verminderd tot een bedrag van € 4.275. De beschikking inzake belastingrente moet dienovereenkomstig worden verminderd.

Het incidenteel cassatieberoep van X doet de Hoge Raad ook zelf af. De stukken van het geding laten geen andere conclusie toe dan dat de Inspecteur de gemachtigde van X op 20 februari 2020 over het tegen de naheffingsaanslag gemaakte bezwaar heeft gehoord. Het Hof had dus voor die proceshandeling een punt moeten toekennen. Voorts had het Hof de in punt 2 van onderdeel B1 van de bijlage bij het Bpb vermelde waarde per punt moeten toepassen. In zoverre slaagt ook het incidenteel cassatieberoep.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2018
Instantie
HR
Datum instantie
2 februari 2024
Rolnummer
22/00653
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:147
Auteur(s)
mr. H.A. Elbert
Elbert Fiscaal
NLF-nummer
NLF 2024/0381
Aflevering
13 februari 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6239
bwbr0005537&artikel=8:75,bwbr0005537&artikel=8:75,bwbr0005806&artikel=10,bwbr0005806&artikel=10

Naar de bovenkant van de pagina