Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 29 september 2014 hebben de ouders van X (belanghebbende) aan ieder van hun drie kinderen, waaronder X, 25 certificaten van aandelen A (bv) geschonken. De certificaten behoorden bij de ouders tot een ab. Ten tijde van de schenking van de certificaten in 2014 werd voldaan aan de vereisten voor toepassing van voorwaardelijke vrijstelling van de BOR.

Op 31 mei 2017, dus binnen vijf jaar na schenking, zijn de certificaten teruggeleverd aan de moeder (de vader is in 2017 overleden). Dit is geschied omdat het faillissement van A in juni 2017 – dus ook binnen vijf jaar na de schenking – tot gevolg had dat niet meer voldaan werd aan het voorzettingsvereiste, zodat de voorwaardelijke vrijstelling van de BOR door dat faillissement zou komen te vervallen.

De kinderen hebben de Inspecteur verzocht zowel de eerdere aanslagen schenkbelasting als opgelegde navorderingsaanslagen waarin de voorwaardelijke vrijstelling van de BOR is komen te vervallen op grond van artikel 53 SW 1956 te verminderen. De Inspecteur heeft de verzoeken afgewezen.

X beroept zich op dwaling als bedoeld in artikel 6:228, lid 1, onderdeel c, BW. Hij heeft echter onvoldoende aanknopingspunten verschaft voor de gestelde dwaling. Het beroep op vernietiging van de schenkingsovereenkomst wegens wederzijdse dwaling moet daarom worden geacht te zijn voorgewend (vgl. HR 10 januari 2020, 19/01199, ECLI:NL:HR:2020:1, NLF 2020/0314, met noot van Gubbels). Dat leidt tot het oordeel dat de schenking niet ongedaan is gemaakt als gevolg van dwaling. De Inspecteur heeft terecht geoordeeld dat aan artikel 53, lid 1, SW 1956 geen recht op vermindering van de aanslagen kan worden ontleend.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant verklaart het beroep ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2014 en 2017
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
3 april 2024
Rolnummer
21/2569; 21/2570
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:2143
NLF-nummer
NLF 2024/0929
Aflevering
16 april 2024
bwbr0002226&artikel=53,bwbr0002226&artikel=53

Naar de bovenkant van de pagina