Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2024, 20015) wijzigt de Leidraad Invordering 2008. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • Artikel I, onderdeel A wijzigt de verwijzing in artikel 1.1.2 naar artikel 4 Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 vanwege een wijziging per 1 januari 2021. Dit betreft een technische aanpassing zonder beleidswijziging.
  • Artikel I, onderdeel B maakt een redactionele wijziging in artikel 8.2 om het in lijn te brengen met artikel 8, lid 2, IW 1990, zonder beleidsverandering.
  • Artikel I, onderdeel C betreft een technische wijziging in artikel 19.1.6, waarbij een overbodige zin wordt verwijderd. Dit heeft geen beleidsimplicaties.
  • Artikel I, onderdeel D, E en G voeren redactionele wijzigingen door in artikel 25.1.15, 26.1.11 en 79.15, om de Ontvanger duidelijk te maken wanneer invordering moet worden opgeschort als er een verzoekschrift is ingediend bij diverse instanties. Dit is ook zonder beleidswijziging.
  • Artikel I, onderdeel F wijzigt artikel 73.6.7, naar aanleiding van het vervallen van het schuldig nalatig verklaren per 1 januari 2024. Voor openstaande, niet-verjaarde aanslagen waarvoor de Sociale Verzekeringsbank eerder een verklaring schuldige nalatigheid heeft afgegeven, wordt invordering nog steeds voorkomen, maar kwijtschelding is nu mogelijk.
  • Artikel II bepaalt dat deze wijzigingen op 1 juli 2024 in werking treden.

De Leidraad Invordering 2008 biedt richtlijnen en regels voor de invordering van belastingen en sociale verzekeringspremies en bevat de procedures die de Belastingdienst moet volgen bij het innen van openstaande schulden.

Metadata

Rubriek(en)
Invordering
Belastingtijdvak
1 juli 2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
24 juni 2024
Rolnummer
2024-298271
Auteur(s)
J.H.P.M. Raaijmakers
Raaijmakers Belastingadvies en Educatie
NLF-nummer
NLF 2024/1623
Aflevering
9 juli 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6496
bwbr0004770&artikel=19,bwbr0004770&artikel=19

Naar de bovenkant van de pagina