Direct naar content gaan

Samenvatting

De EU beweegt verder weg van btw-harmonisatie en zet in op het verzamelen van data en de inzet van technologie. Zij verzamelt steeds meer contradata via derde partijen (DAC7 en CESOP) en gaat zelfs data analyseren op EU-niveau. De EU-focus komt meer te liggen op de uitvoering en toezicht. Albert Bomer en Menno Griffioen gaan in op de vraag: Is de toekomst van de btw digitaal?


De auteurs schrijven dit artikel op persoonlijke titel.

NLF-W artikel

1. Inleiding

De Europese Unie (EU) publiceert jaarlijks de zogenoemde VAT Gap studie. Uit de in december 2021 gepubliceerde studie blijkt dat voor 2019 de VAT Gap € 134 miljard is. De EU en de lidstaten proberen al decennia lang op twee manieren de VAT Gap te reduceren. Allereerst door de btw-regels aan te passen, en ten tweede door op EU-niveau en op nationaal niveau de handhaving te versterken. Deze twee sporen zijn niet los van elkaar te zien. Zo zal de recente invoering van het EU-e-commercepakket leiden tot aanpassing van regelgeving op nationaal niveau, maar ook tot problemen in de uitvoering en handhaving. De Algemene Rekenkamer signaleert hierbij in een brief aan de Tweede Kamer risico’s voor de schatkist en bedrijven doordat Nederland gebruikmaakt van een zogenoemd noodspoor om de aanpassingen te kunnen implementeren. Het gevolg hiervan is meer handmatige handelingen, grotere foutkans en langere doorlooptijden.

Dat neemt niet weg dat door de digitalisering en de inzet van nieuwe technologieën de mogelijkheden op het terrein van handhaving en serviceverbetering exponentieel groeien. Ainsworth voorspelde in 2006 al dat de nabije toekomst van de btw digitaal is:

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Wetsartikelen
Auteur(s)
prof. dr. A.H. Bomer
Vrije Universiteit/Tilburg University
mr. M.A. Griffioen
Nyenrode Business Universiteit / Belastingdienst
NLF-nummer
NLF-W 2022/3
Judoreg
NFB4805
Publicatiedatum
3 februari 2022
bwbr0002629&artikel=17a

Naar de bovenkant van de pagina