Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(4)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(2)
  • Recent

Verdachte X deed met zijn eenmanszaak telkens aangifte voor de omzetbelasting, maar betaalde de aangegeven omzetbelasting vervolgens niet. Hij is in het kader van het zogenoemde ‘paperclip-project’ van de Belastingdienst op grond van artikel 69a AWR vervolgd ter zake van het opzettelijk de belasting die op aangifte moet worden voldaan of afgedragen niet of gedeeltelijk niet betalen. X is in dit kader door Rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen hechtenis, waarvan 60 uren, subsidiair 30 dagen hechtenis, voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. X heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld.

Hof Den Bosch stelt vast dat aan X voor het niet voldoen van de aangegeven omzetbelasting over de in de tenlastelegging vermelde kwartalen door de Belastingdienst verzuimboetes (artikel 67c AWR) zijn opgelegd. X is volgens het Hof in strijd met het bepaalde in artikel 255, lid 1, Sv. opnieuw voor hetzelfde feit in rechte betrokken (una-via-beginsel). Gelet hierop wordt het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de strafvervolging van X ter zake van het tenlastegelegde (vgl. Hof Den Bosch 4 juni 2019, 20-002124-17, ECLI:NL:GHSHE:2019:2120, NLF 2019/1609, met noot van Van Esdonk-Bongaarts).

Het Hof overweegt ten overvloede dat X zich in het geval van een verdere vervolging met succes had kunnen beroepen op de strafuitsluitingsgrond van artikel 69a, lid 3, AWR. Hij heeft de Belastingdienst tijdig verzocht om uitstel van betaling, waarop ten tijde van het onderzoek ter terechtzitting nog steeds niet was beslist. Een verzoek om uitstel van betaling voor een eenmanszaak, zoals die van X, is vormvrij.

Rubriek(en)
Strafrecht
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
1 januari 2016 t/m 30 april 2018
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
13 april 2021
Rolnummer
20-003231-18
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2021:1168
Auteur(s)
Ivo Krukkert
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2021/1024
Aflevering
20 mei 2021
Judoreg
NFB4333
bwbr0002320&artikel=69a

X