Direct naar content gaan

Samenvatting

De drie meerderjarige broers A, B en C wonen al meer dan vijf jaar samen. A en B hadden in januari van jaar 1 een notarieel samenlevingscontract gesloten en zijn sindsdien elkaars partner voor de Wet IB 2001. A overlijdt in het daaropvolgende jaar. B en C zijn de erfgenamen, ieder voor de helft.

Vraag

Wie worden voor de SW 1956 aangemerkt als partner op het moment dat één van de samenwoners binnen een meerrelatie overlijdt en er een notarieel samenlevingscontract is?

Antwoord

Als drie meerderjarige personen meer dan vijf jaar samenwonen en twee personen hebben een notarieel samenlevingscontract gesloten, dan worden deze twee personen voor de Successiewet 1956 als elkaars partner aangemerkt. De derde persoon wordt niet als partner aangemerkt, omdat iemand fiscaal op enig moment slechts één partner kan hebben (artikel 5a, lid 5, AWR). De twee personen die het notarieel samenlevingscontract hebben gesloten, zullen ook elkaars partner voor de Wet IB 2001 zijn.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
26 april 2024
Rolnummer
KG:063:2024:2
NLF-nummer
NLF 2024/1053
Aflevering
30 april 2024
bwbr0002226&artikel=1a,bwbr0002226&artikel=1a,bwbr0002226&artikel=32,bwbr0002226&artikel=32,bwbr0002320&artikel=5a,bwbr0002320&artikel=5a

Naar de bovenkant van de pagina