Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit arrest van het HvJ draait om de btw-plicht van de organisatie Credidam in Roemenië. Credidam is een collectieve beheerorganisatie voor uitvoerende kunstenaars, verantwoordelijk voor het innen en verdelen van vergoedingen die gebruikers verschuldigd zijn aan deze kunstenaars.

De kern van het geschil is de vraag of de commissies die Credidam inhoudt op de geïnde vergoedingen als tegenprestatie voor een door Credidam verrichte dienst moeten worden beschouwd, en dus onder de Roemeense btw-regels vallen. Credidam heeft de rechter verzocht om bepaalde Roemeense belastingregels nietig te verklaren omdat ze volgens haar in strijd zijn met de Btw-richtlijn. De rechter in eerste aanleg gaf Credidam gelijk.

De Roemeense regering en het ministerie van Financiën stelden echter in beroep dat collectieve beheerorganisaties belastingplichtig zijn voor de btw omdat de commissie een tegenprestatie is voor een belastbare dienst. Credidam betwist dit en stelt dat de commissie een wettelijk vastgestelde betaling is voor hun activiteiten.

De Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roemenië) heeft hierover aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Het HvJ verklaart voor recht dat een organisatie als Credidam een dienst verricht in de zin van de Btw-richtlijn wanneer zij compensaties int, verdeelt en betaalt aan rechthebbenden en op deze compensaties een beheervergoeding inhoudt om de kosten van deze activiteiten te dekken.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2018 e.v.
Instantie
HvJ
Datum instantie
4 juli 2024
Rolnummer
C‑179/23
ECLI
ECLI:EU:C:2024:571
Auteur(s)
mr. A. Vroon
Ministerie van Financiën
celex32006l0112&artikel=2,celex32006l0112&artikel=2,celex32006l0112&artikel=24,celex32006l0112&artikel=24,celex32006l0112&artikel=25,celex32006l0112&artikel=25

Naar de bovenkant van de pagina