Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze procedure zijn belastingrentebeschikkingen in geschil betreffende aan erflater opgelegde navorderingsaanslagen IB/PVV 2015 en 2016. Erflater is overleden in 2018.

Rechtbank Gelderland heeft de belastingrentebeschikkingen verminderd tot € 492 respectievelijk € 233. De Inspecteur heeft hoger beroep ingesteld.

Hof Arnhem-Leeuwarden is met de Rechtbank van oordeel dat het verzuim in de zin van de belastingrenteregeling zich in het onderhavige geval heeft voorgedaan in de aangifte IB/PVV 2018, waarbij ten onrechte aanspraak is gemaakt op toepassing van de landbouwvrijstelling.

Herstel van dat verzuim heeft ertoe geleid dat niet alleen een navorderingsaanslag IB/PVV 2018 is opgelegd, maar met betrekking tot die navorderingsaanslag ook belastingrente in rekening is gebracht. Dat strookt met de regeling van artikel 30fc AWR. Naar het oordeel van het Hof kan echter redelijkerwijs niet worden gezegd dat de erven (belanghebbenden) ook met betrekking tot de jaren 2015 en 2016 in verzuim zijn geweest.

De aanvankelijke verminderingen van de vastgestelde primitieve aanslagen voor die jaren zijn immers niet op verzoek van de erven geschied, maar is het gevolg geweest van de ‘automatische’ verrekening van het verlies over 2018 met de inkomens uit werk en woning voor de jaren 2015 en 2016. In dat licht bezien – het ontbreken van een verzuim – zou in dit geval, naast de in rekening gebrachte belastingrente inzake de navorderingsaanslag IB/PVV 2018, geen plaats zijn om met betrekking tot de opgelegde navorderingsaanslagen IB/PVV 2015 en 2016 ook belastingrente in rekening te brengen.

Nu de erven geen (incidenteel) hoger beroep hebben ingesteld, blijft de beslissing van de Rechtbank betreffende het verschuldigde bedrag aan belastingrente van respectievelijk € 492 en € 233 evenwel gehandhaafd.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2015-2016
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
16 augustus 2022
Rolnummer
21/00155; 21/00156
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:7191
NLF-nummer
NLF 2022/1686
Aflevering
1 september 2022
bwbr0002320&artikel=30fc,bwbr0002320&artikel=30fc

Naar de bovenkant van de pagina