Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Willibrord Egelie

Belastingdienst Directie Vaktechniek

Over Willibrord Egelie

Willibrord Egelie is werkzaam bij de Belastingdienst, directie Vaktechniek. Hij vertoeft graag op het terrein van de vennootschapsbelasting, het EU-recht en het internationale belastingrecht. Hij schrijft onder meer annotaties voor de weekeditie van NLFiscaal.

Recente bijdragen

  • Italiaanse verplichtingen voor Airbnb (deels) strijdig met artikel 56 VWEU NLF 2023/0160
  • Italiaanse wet betreffende brievenbusmaatschappijen niet strijdig met artikel 49 VWEU NLF 2022/2452
  • Alweer de onzakelijke lening (door de ogen van een jurist) NLF-W 2021/51
  • Dividenden in participatieketen; ongeoorloofde weigering belastingkrediet NLF 2021/2215
  • Franse extra heffing in vpb strijdig met Moeder-dochterrichtlijn NLF 2017/1291
Naar de bovenkant van de pagina