Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Willibrord Egelie

Belastingdienst Directie Vaktechniek

Recente bijdragen

  • Alweer de onzakelijke lening (door de ogen van een jurist) NLF-W 2021/51
  • Dividenden in participatieketen; ongeoorloofde weigering belastingkrediet NLF 2021/2215
  • Franse regeling voor ontvangen dividenduitkeringen strijdig met VWEU NLF 2018/2127
  • Duitse regeling inzake vermindering belastbare winst strijdig met EU-recht NLF 2018/2126
  • Franse regeling voor ontvangen dividenduitkeringen is discriminatoir NLF 2018/1695
Naar de bovenkant van de pagina