Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Willibrord Egelie

Belastingdienst Directie Vaktechniek

Recente bijdragen

  • Italiaanse verplichtingen voor Airbnb (deels) strijdig met artikel 56 VWEU NLF 2023/0160
  • Italiaanse wet betreffende brievenbusmaatschappijen niet strijdig met artikel 49 VWEU NLF 2022/2452
  • Alweer de onzakelijke lening (door de ogen van een jurist) NLF-W 2021/51
  • Dividenden in participatieketen; ongeoorloofde weigering belastingkrediet NLF 2021/2215
  • Negatieve inkomsten eigen woning in Spanje pro rata aftrekbaar in werkstaten indien belastingplichtige in woonstaat geen toereikend inkomen geniet NLF 2016/0095
Naar de bovenkant van de pagina