Direct naar content gaan
Naar alle auteurs

Joseph Kamel

Belastingdienst / Vrije Universiteit

Over Joseph Kamel

Joseph Kamel is als fiscalist, vaktechnisch adviseur formeel recht en als verweerder werkzaam bij de Belastingdienst. Daarnaast is hij als docent verbonden aan zowel de Belastingacademie als aan de VU Amsterdam. In zijn vrije tijd is hij o.a. voor NLFiscaal vast annotator bij de weekeditie. Tot slot neemt hij als lid zitting in bezwaarschriftencommissies van meerdere gemeenten en is hij als secretaris betrokken bij de Commissie Eigen Vermogen / Vreemd Vermogen van de Vereniging voor Belastingwetenschap.

Recente bijdragen

  • Geen aftrek in verband met mislopen van mogelijk te realiseren winst NLF 2023/1922
  • Aanslag voor geliquideerde rechtspersoon vernietigd; juiste verliesvaststellingsbeschikking NLF 2023/0912
  • Niet voldaan aan winstbestemmingseis; zorgvrijstelling niet van toepassing NLF 2022/2440
  • Woo-verzoek over fiscale behandeling van premies en uitkeringen bij W&I NLF 2022/2220
  • Geen landbouwvrijstelling voor waardestijging als gevolg van sfeerovergang NLF 2022/1186
Naar de bovenkant van de pagina