Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

In 2016 nam de Europese Commissie een besluit over twee tax rulings van de Ierse belastingautoriteiten van 29 januari 1991 en 23 mei 2007 ten gunste van Apple Sales International (ASI) en Apple Operations Europe (AOE). ASI en AOE zijn wel opgericht in Ierland, maar aldaar geen fiscaal ingezetenen. ASI en AOE oefenden ondernemingen uit in Ierland via hun Ierse vaste inrichtingen. Bij deze rulings zijn de methoden goedgekeurd die ASI en AOE hadden voorgesteld voor het bepalen van de in Ierland belastbare winst die voortvloeit uit activiteiten van hun Ierse vestigingen.

Volgens de Commissie is sprake van staatssteun. Zij heeft Ierland gelast die steun terug te vorderen.

In 2020 heeft het Gerecht van de EU (15 juli 2020, gevoegde zaken T-778/16 en T-892/16, ECLI:EU:T:2020:338) het besluit van de Commissie nietig verklaard op de grond dat zij niet had aangetoond dat de tax rulings een voordeel hadden opgeleverd.

De Commissie heeft het HvJ verzocht om het arrest van het Gerecht te vernietigen.

In deze conclusie geeft A-G Pitruzzella het HvJ in overweging om het arrest te vernietigen en de zaak voor afdoening terug te verwijzen naar het Gerecht. Volgens de A-G heeft het Gerecht op een aantal punten blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting waar het heeft geoordeeld dat de Commissie niet toereikend heeft aangetoond dat de door ASI en AOE gehouden intellectuele-eigendomslicenties en de daaraan verbonden winsten uit de verkoop van Appleproducten buiten de VS voor belastingdoeleinden moesten worden toegerekend aan de Ierse vestigingen. Daarnaast meent de A-G dat het Gerecht het bestaan en de gevolgen van bepaalde methodologische fouten die volgens het besluit van de Commissie in de tax rulings waren gemaakt, onjuist heeft beoordeeld. Daarom moet de zaak volgens de A-G opnieuw door het Gerecht worden beoordeeld.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2003-2014
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
9 november 2023
Rolnummer
C-465/20 P
ECLI
ECLI:EU:C:2023:840
Auteur(s)
dr. M.J. van Hulten LLM
Lubbers, Boer & Douma / Tilburg University
NLF-nummer
NLF 2023/2692
Aflevering
30 november 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6103
bwbv0001506&artikel=107,bwbv0001506&artikel=107

Naar de bovenkant van de pagina