Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Gemeenschappelijke bijlage bij de conclusies van A-G Wattel van 15 maart 2024 in de zaken met de nummer 23/02244 (ECLI:NL:PHR:2024:297, NLF 2024/0900) en 23/02561 (ECLI:NL:PHR:2024:293, NLF 2024/0935).

Deze bijlage hoort bij twee conclusies in zaken die normaal gesproken niet voor conclusie geselecteerd zouden zijn, maar dienen als kapstok voor beschouwingen over de (betrouwbaarheid van de) bezorging van aangetekende post. Zowel bestuursorganen als rechterlijke instanties maken veelvuldig gebruik van aangetekende post omdat die geacht wordt in persoon besteld te worden, blijkende uit een handtekening voor ontvangst van de geadresseerde, een huisgenoot of een kantoorgenoot.

Bevindingen van Radar suggereren dat de bezorgers van PostNL met aangetekende post regelmatig anders handelen dan zij in het systeem van PostNL zetten, waardoor de vraag rijst hoeveel waarde nog aan de gegevens in dat systeem gehecht kan worden, met name of daarop het vermoeden gebaseerd kan worden dat een aangetekend stuk op regelmatige wijze op het correcte adres is aangeboden c.q. dat een afhaalbericht op het juiste adres is achtergelaten.

In beide zaken waarbij deze conclusie gaat, klagen de belanghebbenden dat voor hen bestemde aangetekende post van rechterlijke instanties hen niet heeft bereikt.

Deze bijlage behandelt de voor beide zaken relevante juridische regelingen, parlementaire geschiedenis en feitelijke uitvoering van de bezorging van door bestuursorganen en rechterlijke instanties aangetekend naar belanghebbenden verzonden poststukken, alsmede de rechtspraak en literatuur over gevallen waarin de belanghebbende stelt aangetekend aan hem verzonden post van bestuursorganen of rechterlijke instanties niet ontvangen te hebben. Daarna volgt een beschouwing.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2012 en 2019
Instantie
A-G
Datum instantie
15 maart 2024
Rolnummer
23/02561; 23/02244
ECLI
ECLI:NL:PHR:2024:355
Auteur(s)
mr. Y.E.J. Geradts
Geradts & Vetter Advocaten
NLF-nummer
NLF 2024/0899
Aflevering
16 april 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6346
bwbr0005537&artikel=8:37,bwbr0005537&artikel=8:37,bwbr0005537&artikel=8:41,bwbr0005537&artikel=8:41

Naar de bovenkant van de pagina