Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In douanezaken kan er sprake zijn van een verlengde verjaringstermijn voor het invorderen van douaneschulden. Volgens de douanewetgeving is de reguliere verjaringstermijn voor het vaststellen van douaneschulden drie jaar vanaf de datum waarop de douaneschuld is ontstaan. Echter, in gevallen van fraude of opzettelijke misleiding kan deze termijn worden verlengd tot vijf jaar. Dit betekent dat de douaneautoriteiten tot vijf jaar na de datum van invoer actie kunnen ondernemen om douaneschulden vast te stellen en te vorderen, mits er sprake is van fraude of opzettelijke handelingen die erop gericht zijn om de douanerechten te ontwijken​.

In casu heeft X (belanghebbende) voor de invoer van goederen aangiften douanerechten gedaan naar een tariefindeling van 0% en stelt de Inspecteur zich op het standpunt dat voor deze goederen een tarief van 8% van toepassing is.

Rechtbank Noord-Holland stelt de Inspecteur in het gelijk. Hij heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de verlengde termijn van vijf jaar van toepassing is, nu door X onjuiste aangiften zijn gedaan. Van een schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is geen sprake, aldus de Rechtbank.

Metadata

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
9 maart 2017 t/m 11 juni 2020
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
15 april 2024
Rolnummer
21/5360
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2024:4794
NLF-nummer
NLF 2024/1232
Aflevering
21 mei 2024

Naar de bovenkant van de pagina