Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Aan X (belanghebbende) zijn voor het jaar 2021 aanslagen onroerendezaakbelastingen (OZB) opgelegd voor de eigendom van onroerende zaken, alle niet-woningen.

De gemeente Vlaardingen kende tot en met 2020 voor niet-woningen, zoals bedrijfspanden, een OZB naar twee tarieven: één voor gebruikers (huurders) en één voor eigenaren. De twee tarieven waren ongeveer gelijk. Per 1 januari 2021 heeft de gemeente het tarief van de OZB voor gebruikers op 0% gesteld, maar het tarief van de OZB voor de eigenaren zo goed als verdubbeld (naar 0,7190%).

X stelt dat de stijging van de tariefstelling zodanig buitenproportioneel is dat de heffing niet in stand kan blijven.

Rechtbank Rotterdam heeft het beroep van X ongegrond verklaard.

Hof Den Haag geeft X in hoger beroep wel gelijk. Volgens het Hof is de verdubbeling in strijd met het evenredigheidsbeginsel en het verbod van willekeurige en onredelijke belastingheffing.

Het Hof gaat niet mee in het betoog van de Heffingsambtenaar dat de eigenaren van niet-woningen in Vlaardingen de nadelige gevolgen van de verdubbeling kunnen compenseren door de extra OZB door te berekenen aan de huurders. Verder is het Hof niet overtuigd door de stelling dat de verdubbeling een effectieve remedie zou zijn tegen de leegstand van bedrijfspanden in Vlaardingen. Het Hof rekent de gemeente in het bijzonder aan dat sprake is geweest van een zeer drastische tariefverhoging van het ene op het andere jaar en bijvoorbeeld niet van een stapsgewijze verhoging gedurende meerdere jaren.

Het Hof verklaart de verordening gedeeltelijk onverbindend. De aanslagen worden verminderd naar het tarief van het vorige jaar (2020), verhoogd met het algemene stijgingspercentage voor OZB-tarieven.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
31 januari 2024
Rolnummer
22/909; 22/910; 22/911; 22/912; 22/913
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2024:114
NLF-nummer
NLF 2024/0382
Aflevering
13 februari 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6240
bwbr0005416&artikel=219,bwbr0005416&artikel=219

Naar de bovenkant van de pagina