Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(3)
  • Jurisprudentie(35)
  • Commentaar NLFiscaal(1)
  • Literatuur(7)
  • Recent(4)

In 2008 is door een stichting met A een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van een gebied (het project). Vof X (belanghebbende) is in het kader van het project opgericht. De gronden waarop het project betrekking heeft zijn aan X in bebouwde staat geleverd. Ter zake van deze levering is aan X geen omzetbelasting in rekening gebracht.

Omdat de stichting niet meer kon deelnemen aan het project werd in 2015 besloten de samenwerking te beëindigen en over te gaan tot ontbinding en financiële afwikkeling van X. Afwikkeling zou plaatsvinden in vijf fasen.

Ter afwikkeling van fase 1 heeft X bij akte van 2 juli 2015 een deel van de grond als bouwterrein geleverd aan C voor een koopsom van € 2.378.000. Ter zake van deze levering heeft X aan C € 499.380 (21% van € 2.378.000) omzetbelasting in rekening gebracht.

In geschil is of X recht heeft op een teruggaaf van € 499.380, waarbij het geschil zich primair toespitst op de vraag of de levering van het bouwterrein kwalificeert als de levering van een gedeelte van een algemeenheid van goederen als bedoeld in artikel 37d Wet OB 1968.

X slaagt niet in het bewijs dat is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 37d Wet OB 1968. Zij heeft enkel een bouwterrein overgedragen aan C met inbegrip van de ontwikkelingsrechten die uit dat eigendomsrecht voortvloeien, oordeelt Hof Amsterdam. Dat ontwikkelingsrechten (zeer) bepalend zijn voor de waarde van grond, brengt niet reeds mee dat, zoals door X aangevoerd, ‘voor meer is betaald dan alleen de grond’.

De enkele overdracht van een stuk bouwgrond kan niet als een algemeenheid van goederen als bedoeld in artikel 37d Wet OB 1968 worden aangemerkt. Dit houdt voorts in dat X geen recht heeft op een aanvullende aftrek van voorbelasting ad € 45.145. Of artikel 37 Wet OB 1968 te dezen van toepassing is, behoeft bij deze uitkomst geen beoordeling.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
3e kwartaal 2015
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
17 mei 2022
Rolnummer
21/00162
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:1687
NLF-nummer
NLF 2022/1157
Aflevering
16 juni 2022
bwbr0002629&artikel=37d,bwbr0002629&artikel=37d

X