Direct naar content gaan

Samenvatting

Het besluit van 4 juni 2024, 2024-0000012721 (Stcrt. 2024, 13949, NLF 2024/1476), wijzigt het besluit van 17 januari 2013, BLKB2012/1221M (Stcrt. 2013, 2175), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 november 2015, BLKB2015/1346M (Stcrt. 2015, 41921). De wijziging betreft onderdeel 3.9, 3.11 en 6.3 tot en met 6.8. Het gaat om uitbreiding van bestaande goedkeuringen en om nieuwe goedkeuringen die een vastlegging vormen van verleende goedkeuringen naar aanleiding van verzoeken om toepassing van de hardheidsclausule. Tevens zorgt een nieuwe goedkeuring ervoor dat dit besluit op dat punt parallel loopt met een soortgelijke goedkeuring voor de doorschuifregelingen in het aanmerkelijk belang.

Dit besluit is met ingang van 15 juni 2024 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
15 juni 2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
4 juni 2024
Rolnummer
2024-0000012721
Auteur(s)
mr. A.M.A. de Beer
Grant Thornton
NLF-nummer
NLF 2024/1476
Aflevering
25 juni 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6463
bwbr0002320&artikel=63,bwbr0002320&artikel=63

Naar de bovenkant van de pagina