Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2022, 22281) bevat het beleid voor de bedrijfsfusie in de vennootschapsbelasting en vervangt het besluit van 28 april 2021 (2021-5991, NLF 2021/1056, met noot van Boomsluiter). De wijziging betreft de toevoeging van standaardvoorwaarde 10a met een regeling voor voortwenteling van voorheffingen over het overgangstijdstip. Dit besluit is voorzien van de volgende bijlagen:

  • Bijlage 1: Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14, lid 2, Wet VpB 1969 (bedrijfsfusie)
  • Bijlage 2: Inwilliging; beschikking met voorwaarden
  • Bijlage 3: Afwijzing
  • Bijlage 4: Ambtsbericht
  • Bijlage 5: Inwilliging verzoek om voorwaartse verliesverrekening bij einde belastingplicht overdrager
  • Bijlage 6: Inwilliging verzoek om achterwaartse verliesverrekening bij einde belastingplicht overdrager
  • Bijlage 7: Goedkeuring te laat ingediend verzoek om toepassing artikel 14, lid 2, Wet VpB 1969

Dit besluit is met ingang van 31 augustus 2022 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
31 augustus 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
12 augustus 2022
Rolnummer
2022-188681
Auteur(s)
Eva Boomsluiter
Erasmus Universiteit
NLF-nummer
NLF 2022/1752
Aflevering
15 september 2022
Judoreg
NFB5212
bwbr0002672&artikel=14&lid=2,bwbr0002672&artikel=14&lid=2

Naar de bovenkant van de pagina