Direct naar content gaan

Samenvatting

De Inspecteur heeft aan X (belanghebbende) die een coffeeshop exploiteert, navorderingsaanslagen IB/PVV voor de jaren 2012 tot en met 2016 opgelegd naar een hogere winst dan in de aangiften is vermeld.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat dit voor de jaren 2012-2015 ten onrechte is gebeurd, omdat de Inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat op X een verzwaarde bewijslast rust. De administratie is niet zodanig gebrekkig dat deze niet kan worden gebruikt om de winst vast te stellen. De aanslagen voor die jaren moeten daarom worden opgelegd overeenkomstig de gedane aangiften. Ook de aan X opgelegde vergrijpboetes moeten daarom vervallen. Voor het jaar 2016 is door X helemaal geen aangifte gedaan. Dat hij had begrepen dat dit niet meer hoefde, is niet terecht. Voor dat jaar blijft de ambtshalve opgelegde aanslag in stand en ook de verzuimboete voor het niet doen van aangifte.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2012-2016
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
21 juni 2022
Rolnummer
21/342; 22/2194; 22/2195; 22/2196; 22/2197; 22/2198; 22/2199
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:6965
NLF-nummer
NLF 2022/1733
Aflevering
8 september 2022
bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002320&artikel=27e,bwbr0002320&artikel=27e,bwbr0002320&artikel=52,bwbr0002320&artikel=52

Naar de bovenkant van de pagina