Direct naar content gaan

Samenvatting

In het uittreksel van het handelsregister van KvK worden de activiteiten van X (bv; belanghebbende) voor zover hier van belang, omschreven als: ‘groothandel in verpleeg- en orthopedische artikelen in het bijzonder steunkousen’.

Bij Rechtbank Noord-Holland is in geschil of ter zake van door X geleverde compressiekousen met drukklasse CCL2 (de CCL2-kousen) het verlaagde btw-tarief van toepassing is in de zin van tabel I, post a.8, Wet OB 1968.

Volgens tabel I, post a.8 is het verlaagde btw-tarief van toepassing op verbandmiddelen zoals watten, windsels, gaas, hechtmiddelen, pleisters, tampons, spalken en daarmee gelijk te stellen artikelen die kennelijk zijn bestemd voor geneeskundige doeleinden, alsmede gevulde verbanddozen, damesverband, kraammatrassen en incontinentiematerialen.

De Rechtbank acht X niet geslaagd in de op haar rustende bewijslast om aannemelijk te maken dat de door haar geleverde CCL2-kousen voldoen aan de voorwaarden om te kunnen worden aangemerkt als een verbandmiddel. Het beroep op het neutraliteits- en/of het nationale gelijkheidsbeginsel wordt voorts verworpen. Het verlaagde btw-tarief is niet van toepassing, aldus de Rechtbank.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
1 februari 2024
Rolnummer
22/4035; 22/4036; 22/4037; 22/4038
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2024:2165
NLF-nummer
NLF 2024/0925
Aflevering
16 april 2024
bwbr0002629&artikel=9&lid=1,bwbr0002629&artikel=9&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina