Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd beleggingsfonds. Aan X zijn in verband met Nederlandse beleggingen dividenden uitgekeerd waarover dividendbelasting is ingehouden. X heeft verzocht om teruggaaf van de ingehouden dividendbelasting. Deze teruggaafverzoeken zijn afgewezen.

X stelt, kort samengevat, met een beroep op het Unierecht, dat zij recht heeft op teruggaaf van dividendbelasting omdat zij vergelijkbaar is met een fiscale beleggingsinstelling (fbi).

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de Inspecteur de teruggaafverzoeken waarvoor de teruggaafregeling relevant is, terecht heeft afgewezen.

X heeft desgevraagd niet ingestemd met een vervangende betaling (vgl. HR 23 oktober 2020, 16/03954 e.a., ECLI:NL:HR:2020:1674, NLF 2020/2372, met noot van De Haan), zodat zij reeds hierom geen recht heeft op teruggaaf. Ook indien deze eis, gelet op de uitspraak van Hof Den Bosch 26 oktober 2022 (21/00402 t/m 21/00406, ECLI:NL:GHSHE:2022:3770, NLF 2022/2340, met noot van Adema), buiten beschouwing wordt gelaten, heeft de Inspecteur de teruggaafverzoeken terecht afgewezen. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoende vergelijkbaar is met een fbi, met name als het gaat om de dooruitdelingseis.

De Rechtbank is van oordeel dat de Inspecteur de teruggaafverzoeken waarvoor het regime van de afdrachtvermindering geldt, eveneens terecht heeft afgewezen. In hetgeen X heeft aangevoerd tegen het arrest van de Hoge Raad van 9 april 2021 (19/00104, ECLI:NL:HR:2021:506, NLF 2021/1113, met noot van De Haan) ziet de Rechtbank geen aanleiding om wel teruggaaf te verlenen of om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie. X heeft bovendien niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoende vergelijkbaar is met een fbi.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Dividendbelasting
Belastingtijdvak
2014-2015
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
22 december 2022
Rolnummer
17/4749; 17/4750; 17/4751; 17/4752; 19/1331; 19/1332; 19/1333
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:8084
NLF-nummer
NLF 2023/0190
Aflevering
19 januari 2023
bwbr0002515&artikel=10,bwbr0002515&artikel=10,bwbr0002515&artikel=11,bwbr0002515&artikel=11

Naar de bovenkant van de pagina