Direct naar content gaan

Samenvatting

Sinds 2008 is X (belanghebbende) eigenaar van een bedrijf. Dit betreft een in a-land gelegen stuk grond met daarop een pompstation en een (kleine) supermarkt (convenience store) met daarin een eetgelegenheid. X geeft de resultaten aan als winst uit onderneming. De activiteiten hebben sinds de start in 2008 nimmer een positief resultaat opgeleverd.

De Inspecteur heeft de aanslagen IB 2018 en Zvw 2018 conform de aangiften opgelegd.

Bij Rechtbank Noord-Holland is in geschil of de Inspecteur over dit jaar mocht navorderen op grond van een kenbare fout (IB/PVV en Zvw 2018). Niet in geschil is dat geen sprake is van een nieuw feit.

Voor het jaar 2016 zijn ook navorderingsaanslagen opgelegd. Met betrekking tot dat jaar is in een procedure een compromis bereikt en is overeenstemming bereikt over de hoogte van het over 2015 in aanmerking te nemen stakingsverlies.

De Rechtbank begrijpt van de Inspecteur dat het voornemen bestond om de primitieve aanslagen IB/PVV 2018 en Zvw 2018 niet op te leggen conform de aangifte en dat het de bedoeling was om de procedure inzake de (navorderings)aanslagen IB/PVV en Zvw 2016 af te wachten. In weerwil van het behandelvoornemen zijn de aanslagen IB/PVV en Zvw 2018 opgelegd conform de aangiften en is de uitkomst van de procedure over 2016 niet afgewacht. Aannemelijk is dat dit het gevolg is van een administratieve misslag, aldus de Rechtbank. Het gaat hier om fouten ten gevolge van de geautomatiseerde verwerking van de aangiften en niet om een beoordelingsfout.

De Rechtbank acht geen sprake van een pleitbaar standpunt en oordeelt dat de Inspecteur zich kan beroepen op de kenbare fout van artikel 16, lid 2, aanhef en onderdeel c, AWR. Navordering is dus mogelijk.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
14 maart 2024
Rolnummer
23/589; 23/592
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2024:2867
NLF-nummer
NLF 2024/0824
Aflevering
2 april 2024
bwbr0002320&artikel=16&lid=2,bwbr0002320&artikel=16&lid=2

Naar de bovenkant van de pagina