Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is enig aandeelhouder en bestuurder van A (bv) en B (bv). Hij heeft in de aangiften IB/PVV 2009, 2010, 2011 en 2012 een pand in box 3 verantwoord. In de aangiften over de jaren 2013 en 2014 is het pand opgenomen als een aan B ter beschikking gesteld vermogensbestanddeel in de zin van artikel 3.92 Wet IB 2001.

De Inspecteur heeft het pand voor de jaren 2013 en 2014 als bezitting in box 3 in aanmerking genomen in plaats van als ter beschikking gesteld vermogensbestanddeel.

Dat achten Rechtbank Gelderland en in hoger beroep Hof Arnhem-Leeuwarden terecht. Aannemelijk is dat het pand in de jaren 2013 en 2014 nog steeds voor rekening en risico van X wordt geëxploiteerd en niet door B.

In geschil is verder of de Inspecteur terecht uitdelingen in aanmerking heeft genomen.

Het Hof oordeelt dat de toename van de schuldpositie bij A in 2011 en 2013 terecht als een uitdeling is aangemerkt en in die jaren tot het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang is gerekend.

Voor het jaar 2014 heeft de Inspecteur de gestelde uitdeling niet aannemelijk gemaakt; noch geheel, noch gedeeltelijk. Het Hof komt hierdoor toe aan het geschilpunt over het door de Rechtbank gehonoreerde beroep op interne compensatie dat het pensioen in eigen beheer voorwerp van zekerheid is geworden en aldus tot het loon uit vroegere dienstbetrekking moet worden gerekend. De Inspecteur komt volgens het Hof geen beroep toe op interne compensatie ter zake de afwikkeling van het pensioen in eigen beheer. Hij heeft geen feiten en omstandigheden aannemelijk gemaakt die meebrengen dat de pensioenaanspraak in 2014 voorwerp van zekerheid is geworden (en niet eerder of juist later).

Het hoger beroep van X is daarom in zoverre gegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2011-2014
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
23 januari 2024
Rolnummer
22/546; 22/548; 22/549
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2024:615
NLF-nummer
NLF 2024/0391
Aflevering
13 februari 2024
bwbr0011353&artikel=3.92,bwbr0011353&artikel=3.92

Naar de bovenkant van de pagina