Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2024, 11814) bevat het beleid voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (artikel 15 e.v. Wet VpB 1969). Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 14 december 2010 (DGB2010/4620M, Stcrt. 2010, 20684), meest recent gewijzigd door een wijzigingsbesluit van 10 juni 2020 (2020-06221, NLF 2020/1572, met noot van Van Gijlswijk), en voegt het samen met het Besluit winstsplitsing, spoedreparatie en artikel 10a (besluit van 11 april 2022, 2022-94244, NLF 2022/0907, met noot van Van Gijlswijk). In onderdeel 1.1 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte begrippen en afkortingen. In onderdeel 1.2 wordt de basis van de goedkeuringen beschreven. In onderdeel 1.3 worden de wijzigingen beschreven ten opzichte van de meest recente versie van het besluit van 14 december 2010.

Dit besluit is op 26 april 2024 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
26 april 2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
2 april 2024
Rolnummer
2024-186206
Auteur(s)
J. Kamel LLM
Belastingdienst / Vrije Universiteit
NLF-nummer
NLF 2024/1236
Aflevering
28 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6413
bwbr0002672&artikel=15,bwbr0002672&artikel=15

Naar de bovenkant van de pagina