Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) heeft op 27 juni 2013 in het kader van een reorganisatie van een concern dat hotels exploiteert, 50% van de aandelen O (bv) verkregen en ter zake van deze verkrijging geen overdrachtsbelasting voldaan. De Inspecteur stelt naar aanleiding van een boekenonderzoek dat de verkrijging van de aandelen O wordt aangemerkt als de verkrijging van een onroerendezaakrechtspersoon (OZR). Hij heeft aan X een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd van ruim € 4,7 miljoen ter zake van de verkrijging van 50% van de aandelen O.

X heeft beroep ingesteld.

Voor de kwalificatie als OZR geldt een bezitseis en een doeleis. Dat aan de bezitseis wordt voldaan is in deze zaak niet in geschil.

Rechtbank Noord-Holland komt aan de hand van de feitelijke werkzaamhedentoets tot het oordeel dat het kenmerkende bedrijfsproces van O niet hotelvoering is. Het bedrijfsproces van O vertoont kenmerken van bemoeienis met het hotel, maar deze bemoeienis is beperkt en ondergeschikt aan de overheersende activiteiten die zij als investeerder in het hotel verricht. De conclusie is daarom dat de onroerende zaken, als geheel genomen, in elk geval hoofdzakelijk dienstbaar waren aan het exploiteren van die onroerende zaken. Aangezien aan de doeleis is voldaan, is O aan te merken als OZR, oordeelt de Rechtbank. De naheffingsaanslag is in zoverre terecht opgelegd. Een afgegeven ruling heeft vanwege het ontbreken van informatie over een managementovereenkomst geen in rechte te beschermen vertrouwen bij X gewekt dat geen sprake was van een OZR. De (inhoud van de) managementovereenkomst was cruciaal om tot een volledige en juiste beoordeling van de voorgelegde situatie te kunnen komen, oordeelt de Rechtbank.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingen van rechtsverkeer
Belastingtijdvak
2013
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
22 maart 2021
Rolnummer
19/1201
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2021:2230
Auteur(s)
Yves Gassler
Universiteit Leiden
NLF-nummer
NLF 2021/1066
Aflevering
27 mei 2021
Judoreg
NFB4346
bwbr0002740&artikel=4&lid=1,bwbr0002740&artikel=4&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina