Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Motel Haarlemmermeer (Van der Valk) heeft aanvragen ingediend voor een subsidie op grond van de TVL, onder andere voor het derde kwartaal van 2021. De minister van EZK heeft dit verzoek afgewezen omdat met de al ontvangen subsidies voor andere kwartalen het maximale bedrag van € 2.300.000 is bereikt dat aan een onderneming kan worden toegekend. Dat maximale bedrag wordt het staatssteunplafond genoemd. Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de minister het verzoek terecht afgewezen.

Een subsidie op grond van de TVL is staatssteun in de zin van artikel 107 VWEU. Niet in geschil is dat Motel Haarlemmermeer het maximum bedrag aan subsidie heeft ontvangen. De minister heeft geen bevoegdheid om af te wijken van het staatssteunplafond. Het verlenen van meer subsidie zou ongeoorloofde staatssteun opleveren. Dat voor Motel Haarlemmermeer hetzelfde staatssteunplafond geldt als voor kleinere horecaondernemers maakt niet dat er strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Dit is namelijk inherent aan het toepassen van een door de Europese Commissie vastgesteld subsidiemaximum. Evenmin is sprake van strijd met het evenredigheidsbeginsel. Het onverbindend verklaren van de bepaling over de hoogte van het staatssteunplafond komt in feite neer op het onverbindend verklaren van paragraaf 3.1 van de Tijdelijke kaderregeling. Dat valt buiten de rechtsmacht van het CBb. Niet is (onderbouwd) gesteld dat Motel Haarlemmermeer in financiële problemen is gekomen door het herzieningsbesluit. Dat zij zwaarder is getroffen door de (gestapelde) overheidsmaatregelen voor de horeca en reissector, is onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van strijd met het evenredigheidsbeginsel. Om die reden is ook geen sprake van strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. De beroepen zijn ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 augustus 2021 t/m 31 oktober 2021
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum instantie
14 november 2023
Rolnummer
22/601
ECLI
ECLI:NL:CBB:2023:622
NLF-nummer
NLF NLF
bwbv0001506&artikel=107,bwbv0001506&artikel=108

Naar de bovenkant van de pagina