Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze zaak is in geschil of de box 3-heffing te hoog is en of X (belanghebbende) recht heeft op een rentevergoeding.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt vast dat voor het jaar 2018 geldt dat bij de verminderingsbeschikking een bedrag aan voordeel uit sparen en beleggen in aanmerking is genomen (€ 344) dat lager is dan het werkelijk behaalde rendement van € 469. Na rechtsherstel is vanwege het hogere werkelijk rendement geen sprake van een situatie zoals in het Kerst-arrest en is er dus geen sprake meer van een schending van artikel 1 EP in samenhang met artikel 14 EVRM. Voor het bieden van rechtsherstel bestaat dan geen aanleiding.

Voor de jaren 2019 en 2020 geldt dat bij de verminderingsbeschikking een bedrag aan voordeel uit sparen en beleggen in aanmerking is genomen (namelijk resp. € 210 en € 88) dat hoger is dan het werkelijk behaalde rendement van resp. € 202 en € 86.

De bedragen aan in aanmerking genomen voordeel uit sparen en beleggen wijken niet significant af van de bedragen aan werkelijk behaald rendement, het gaat slechts om resp. € 8 en € 2. Bij beantwoording van de vraag of voldoende rechtsherstel is geboden, kan een marge in aanmerking worden genomen (vgl. Conclusie A-G Wattel 1 september 2023, 23/00654, ECLI:NL:PHR:2023:655, NLF 2023/2215, met noot van Van den Berg, punt 9.25). Het geboden rechtsherstel is naar het oordeel van de Rechtbank binnen die marge gebleven, waardoor geen aanleiding bestaat om nader rechtsherstel te bieden. Voorts is van een individuele en buitensporige last geen sprake. De box 3-heffing zoals volgt uit de verminderingsbeschikkingen is niet te hoog.

Wel heeft X recht op een vergoeding van wettelijke rente over de periode tussen de datum van betaling van de in strijd met het EVRM geheven box 3-heffing en de datum van terugbetaling daarvan.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2018-2020
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
4 april 2024
Rolnummer
21/5223; 21/5224; 22/1498
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:2188
NLF-nummer
NLF 2024/0976
Aflevering
23 april 2024
bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2

Naar de bovenkant van de pagina