Direct naar content gaan
}

Samenvatting

A-G Pauwels heeft conclusie genomen in twee zaken waarin aan de orde is dat de Inspecteur een navorderingsaanslag vpb heeft opgelegd aan een Guernsey Ltd., die op dat moment reeds ontbonden is, en dat de aandeelhouder op naam van die Ltd. bezwaar heeft gemaakt tegen die navorderingsaanslag. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft ambtshalve geoordeeld dat het bezwaar niet-ontvankelijk moest worden verklaard.

De A-G gaat eerst in op de omstandigheid dat X (belanghebbende) het cassatieberoep voorwaardelijk heeft ingesteld, hoewel de wet niet in die mogelijkheid voorziet. De A-G meent dat er grenzen moeten worden gesteld aan de voorwaarde(n) waaronder een cassatieberoep kan worden ingesteld. Dat geldt vooral als zo’n voorwaarde zou moeten worden behandeld als een ‘harde’ opschortende voorwaarde.

De A-G zet verder uiteen dat het Hof het bezwaar terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Het arrest van de Hoge Raad van 19 september 2003 (38.372, ECLI:NL:HR:2003:AK8288) maakt dat niet anders. Een relevant verschil met het geval waarop dat arrest ziet, is dat in dit geval de vereffening van de Guernsey Ltd. niet kan worden heropend. Dat is een relevant verschil omdat de aandeelhouder daardoor geen rechtstreeks bij de navorderingsaanslag betrokken belang heeft.

Verder is de A-G van mening dat het Hof terecht de ontvankelijkheid ambtshalve heeft beoordeeld.

Volgens de A-G zijn beide cassatieberoepen ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2011
Instantie
A-G
Datum instantie
30 juni 2023
Rolnummer
22/01364
ECLI
ECLI:NL:PHR:2023:633
Auteur(s)
mr. Y.E.J. Geradts
Geradts & Vetter Advocaten
NLF-nummer
NLF 2023/1777
Aflevering
10 augustus 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB5927
bwbr0002320&artikel=26a,bwbr0002320&artikel=26a

Naar de bovenkant van de pagina