Direct naar content gaan

Samenvatting

Aan X (bv; belanghebbende) is een naheffingsaanslag BPM opgelegd die betrekking heeft op dertien auto’s. Bij Hof Den Bosch is de naheffing ten aanzien van vijf auto’s nog in geschil.

X heeft ten aanzien van twee auto’s niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van meer dan normale gebruiksschade. Ook heeft zij niet aannemelijk gemaakt dat de kleur van een auto, te weten ‘gifkikkergroen’, dermate opvallend en incourant is dat de kleur tot een waardevermindering leidt.

Het Hof leidt uit de arresten van de Hoge Raad van 22 december 2023 (ECLI:NL:HR:2023:1703, NLF 2024/0320, met noot van Soltysik, ECLI:NL:HR:2023:1714, NLF 2024/0321; ECLI:NL:HR:2023:1790, NLF 2024/0353; ECLI:NL:HR:2023:1791; NLF 2024/0354 en ECLI:NL:HR:2023:1792, NLF 2024/0355) af dat bij het bepalen van de historische nieuwprijs moet worden uitgegaan van de CO2-uitstoot van de ingevoerde auto en niet van de referentieauto. Het Hof volgt daardoor de berekeningen van X en vermindert de naheffingsaanslag ten aanzien van de betreffende drie auto’s. In zoverre is het hoger beroep gegrond.

Ten aanzien van de vergoeding van proceskosten ziet het Hof onvoldoende aanleiding om af te wijken van de forfaitaire bedragen van het Bpb, ondanks dat de Inspecteur ter zitting van het Hof een vasthoudende houding heeft aangenomen ten aanzien van de arresten van de Hoge Raad van 22 december 2023. De arresten zijn slechts drie weken voor de zitting van het Hof vlak voor de kerstperiode gewezen. Bovendien speelt slechts in drie van de vijf nog in geschil zijnde auto’s de toepassing van deze arresten. Er is dus geen sprake van een situatie dat X door de vasthoudende houding van de Inspecteur gedwongen was om onnodig in hoger beroep te gaan en daarvoor kosten te maken.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2018-2019
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
21 februari 2024
Rolnummer
22/02347; 22/02348; 22/02351; 22/02352; 22/02354
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:522
NLF-nummer
NLF 2024/0882
Aflevering
9 april 2024
bwbr0005806&artikel=10,bwbr0005806&artikel=10

Naar de bovenkant van de pagina