Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is een in Duitsland gevestigd Immobilien-Sondervermögen dat mede belegt in Nederlandse onroerende zaken. In geschil is of X in Nederland belastingplichtig is en of het fbi-regime van toepassing is. Voor Hof Den Bosch was primair in geschil of X op grond van artikel 3 Wet VpB 1969 (tekst voor de jaren 1997 tot en met 2010) als buitenlands belastingplichtige kan worden aangemerkt. X stelt dat dit niet het geval is en dat de aanslagen vpb 1997/1998 tot en met 2009/2010 en de beschikkingen heffingsrente daarom moeten worden vernietigd.

Het Hof heeft – mede onder verwijzing naar de totstandkomingsgeschiedenis van de Wet VpB 1969 – geoordeeld dat X, die vergelijkbaar is met een fonds voor gemene rekening, niet kan worden aangemerkt als een andere niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel b, Wet VpB 1969.

Het Hof heeft vervolgens beoordeeld of X is aan te merken als een doelvermogen als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel c, Wet VpB 1969. Dat is volgens het Hof het geval. Gelet op de vastgestelde feiten moet X als een doelvermogen worden aangemerkt en is hij een buitenlandse belastingplichtige op grond van artikel 3, aanhef en onderdeel c, Wet VpB 1969.

Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld en de Hoge Raad verklaart dit gegrond. X heeft participatiebewijzen uitgegeven waarmee de fondsdeelnemers aanspraak kunnen maken op (telkens: een aandeel van) zijn vermogen. Daarom kan hij niet worden aangemerkt als een doelvermogen in de zin van artikel 3, aanhef en onderdeel c, Wet VpB 1969.

De Hoge Raad doet de zaak af. De onderhavige aanslagen en de beschikkingen heffingsrente worden vernietigd.

Het incidentele cassatieberoep wordt ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
1997/1998 t/m 2009/2010
Instantie
HR
Datum instantie
14 juni 2024
Rolnummer
21/04201
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:862
Auteur(s)
W. Boei LLM
Deloitte / Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2024/1563
Aflevering
2 juli 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6480
bwbr0002672&artikel=3,bwbr0002672&artikel=3

Naar de bovenkant van de pagina