Direct naar content gaan

Samenvatting

De ex-partner van verdachte X heeft op eigen initiatief een USB-stick aan een medewerker van de Belastingdienst overhandigd. Daarop bevond zich de administratie van het escortbureau van X (een eenmanszaak) over de periode 2002 tot en met 2013.

Desgevraagd naar de reden om deze USB-stick te overhandigen aan de Belastingdienst heeft de ex-partner aangegeven dat hij ruzie heeft gekregen met X, dat hij nog geld tegoed heeft van haar, dat zij de kinderen bij hem weghoudt en hem tot het uiterste drijft.

De fiscale strafkamer van Hof Den Bosch achtte ten laste van X bewezen verklaard dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk doen van onjuiste en onvolledige aangiften omzetbelasting voor haar escortbureau en dat zij opzettelijk een hoeveelheid Kamagra-pillen, waarvoor geen handelsvergunning geldt, in voorraad heeft gehad. Het fiscale nadeel bedraagt € 804.785. Het Hof veroordeelde X tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en met aftrek van voorarrest.

Op het cassatieberoep van X oordeelt de Hoge Raad dat het Hof terecht heeft geoordeeld dat X geen beroep toekomt op toepassing van de inkeerbepaling met betrekking tot het tenlastegelegde en het bewezen verklaarde doen van onjuiste en onvolledige belastingaangiften voor haar eenmanszaak. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat X niet zelf juiste en volledige administratie heeft verstrekt, noch dit op enigerlei wijze heeft bevorderd.

Het cassatieberoep wordt verworpen.

Conform Conclusie A-G Paridaens.

Metadata

Rubriek(en)
Strafrecht
Belastingtijdvak
2002-2013
Instantie
HR
Datum instantie
20 december 2022
Rolnummer
21/00270
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1900
NLF-nummer
NLF 2023/0084
Aflevering
5 januari 2023
bwbr0002320&artikel=69,bwbr0002320&artikel=69

Naar de bovenkant van de pagina