Direct naar content gaan
}

Samenvatting

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 13 februari 2019, 2019-0000012049, Stcrt. 2019, 9603.

Het besluit is op drie punten aangepast. Onderdeel 5.11.2.3 vervalt. Dit onderdeel is achterhaald door het arrest van de Hoge Raad van 7 juni 2019 (17/04077, ECLI:NL:HR:2019:886). Tegelijkertijd wordt – om misverstanden te voorkomen – van de gelegenheid gebruikgemaakt om een tekstuele verduidelijking in onderdeel 1.5.1.2 en 1.16 aan te brengen.

Dit besluit geeft een nadere invulling aan de artikelen die zien op de deelnemingsvrijstelling en de deelnemingsverrekening. Het besluit volgt de volgorde van de Wet VpB 1969.

In onderdeel 1 tot en met onderdeel 10 wordt ingegaan op artikel 13 tot en met 13k Wet VpB 1969.

In onderdeel 11 wordt ingegaan op artikel 23c Wet VpB 1969.

Het besluit van 13 februari 2019 (2019-0000012049) wordt ingetrokken.

Dit besluit is met ingang van 19 maart 2020 in werking getreden.

Toetsmoment verbondenheid

De belangrijkste wijziging ten opzichte van het oude beleidsbesluit deelnemingsvrijstelling betreft het vervallen van onderdeel 5.11.2.3, waarin het bekende standpunt van de staatssecretaris was opgenomen omtrent het toetsmoment voor wat betreft de verbondenheid voor de toepassing van artikel 13d en 13e Wet VpB 1969. De staatssecretaris huldigde in het oude beleidsbesluit – en de voorgangers daarvan – het standpunt dat op het tijdstip van voortzetting van de onderneming moet worden beoordeeld of de onderneming van het ontbonden lichaam is voortgezet door een verbonden lichaam. Dit standpunt is door de Hoge Raad in het arrest van 7 juni 2019 terzijde geschoven. De Hoge Raad besliste dat dit dient te geschieden op het tijdstip waarop de vereffening is voltooid. Het arrest heeft onbeperkte materiële terugwerkende kracht en geldt dus ook voor bestaande situaties. De Hoge Raad ontvouwt immers het recht zoals het altijd al heeft gegolden. Het vervallen van het genoemde onderdeel vormt slechts het formele beleidsmatige sluitstuk van de discussie over het toetsmoment.

Opties en deelnemingsvrijstelling

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
19 maart 2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
9 maart 2020
Rolnummer
2020-0000000002
NLF-nummer
NLF 2020/0824
Aflevering
9 april 2020
Judoregnummer
JCDI:NFB3165
bwbr0002672&artikel=15i&lid=2,bwbr0002672&artikel=15i&lid=2,bwbr0002672&artikel=15i&lid=5,bwbr0002672&artikel=13,bwbr0002672&artikel=13&lid=1,bwbr0002672&artikel=13&lid=1,bwbr0002672&artikel=13&lid=10,bwbr0002672&artikel=13&lid=11,bwbr0002672&artikel=13&lid=12,bwbr0002672&artikel=13&lid=14,bwbr0002672&artikel=13&lid=16,bwbr0002672&artikel=13&lid=19,bwbr0002672&artikel=13&lid=19,bwbr0002672&artikel=13&lid=2,bwbr0002672&artikel=13&lid=3,bwbr0002672&artikel=13&lid=3,bwbr0002672&artikel=13&lid=4,bwbr0002672&artikel=13&lid=4,bwbr0002672&artikel=13&lid=5,bwbr0002672&artikel=13&lid=5,bwbr0002672&artikel=13&lid=6,bwbr0002672&artikel=13&lid=7,bwbr0002672&artikel=13&lid=9,bwbr0002672&artikel=13a,bwbr0002672&artikel=13aa,bwbr0002672&artikel=13b&lid=1,bwbr0002672&artikel=13b&lid=1,bwbr0002672&artikel=13b&lid=3,bwbr0002672&artikel=13ba,bwbr0002672&artikel=13ba&lid=14,bwbr0002672&artikel=13d,bwbr0002672&artikel=13d&lid=1,bwbr0002672&artikel=13d&lid=1,bwbr0002672&artikel=13d&lid=12,bwbr0002672&artikel=13d&lid=12,bwbr0002672&artikel=13d&lid=13,bwbr0002672&artikel=13d&lid=13,bwbr0002672&artikel=13d&lid=14,bwbr0002672&artikel=13d&lid=16,bwbr0002672&artikel=13d&lid=17,bwbr0002672&artikel=13d&lid=2,bwbr0002672&artikel=13d&lid=3,bwbr0002672&artikel=13d&lid=3,bwbr0002672&artikel=13d&lid=4,bwbr0002672&artikel=13d&lid=5,bwbr0002672&artikel=13d&lid=6,bwbr0002672&artikel=13d&lid=7,bwbr0002672&artikel=13e,bwbr0002672&artikel=13e&lid=1,bwbr0002672&artikel=13e&lid=2,bwbr0002672&artikel=13i,bwbr0002672&artikel=13j,bwbr0002672&artikel=13j&lid=2,bwbr0002672&artikel=13k,bwbr0002672&artikel=13k&lid=2,bwbr0002672&artikel=15ab&lid=1,bwbr0002672&artikel=23c&lid=3,bwbr0002672&artikel=23c&lid=3,bwbr0002672&artikel=15ab&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina