Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 12 juli 2017 hebben X (belanghebbende) en zijn zus van hun moeder allebei een schenking ontvangen van € 100.000 (schenking 1). Op 13 juli 2017 hebben X en zijn zus allebei een schenking ontvangen van mevrouw C van € 100.000 (schenking 2). Hun moeder heeft in dat jaar schenkingen van € 50.000 gedaan aan de vier kinderen van C (schenking 3). Tussen C en de vader van X bestond, tot het overlijden van de vader in 2016, een zakelijke relatie.

X heeft schenking 1 en schenking 2 gebruikt voor het aflossen van een eigenwoningschuld.

Ten aanzien van schenking 1 heeft de Inspecteur het beroep op de eigenwoningvrijstelling geaccepteerd. Voor schenking 2 bestaat echter geen recht op toepassing van de eigenwoningvrijstelling, aldus de Inspecteur.

Volgens Hof Den Haag doet de Inspecteur terecht een beroep op fiscaalrechtelijke (her)kwalificatie.

Ten aanzien van schenking 2 en schenking 3 in samenhang bezien is sprake van – een door de wetgever ongewenste vorm van – kruislings schenken. Het aanvaarden van de door X beoogde fiscale gevolgen, te weten het kunnen toepassen van de eigenwoningvrijstelling op schenking 2 naast de reeds toegepaste vrijstelling op schenking 1, zou de weg openen naar een herhaalbaar en willekeurig ontgaan van schenkbelasting. Dat is naar het oordeel van het Hof niet de bedoeling van de wetgever geweest.

Toepassing van fraus legis leidt ertoe dat schenking 2 geacht wordt te zijn gedaan door de moeder. Daarvan uitgaande heeft de Inspecteur terecht de toepassing van de eigenwoningvrijstelling op het aandeel van X in schenking 2 geweigerd, aangezien die vrijstelling reeds is verleend voor haar aandeel in schenking 1, die eveneens is gedaan door moeder.

De uitspraak van Rechtbank Den Haag wordt, op andere gronden, bevestigd.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
27 maart 2024
Rolnummer
23/727
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2024:647
Auteur(s)
drs. J.E. van den Berg
Duoberg Consultants
NLF-nummer
NLF 2024/1132
Aflevering
14 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6388
bwbr0002226&artikel=33,bwbr0002226&artikel=33

Naar de bovenkant van de pagina