Naar alle auteurs

Jelle van den Berg

Duoberg Consultants

Over Jelle

Jelle van den Berg (1954 en fiscaal econoom) was werkzaam bij de Belastingdienst, Rabobank Nederland en mede-eigenaar bij IFK. Hij was voorzitter van de Inspecteursvereniging/VMHF en bestuurder bij de NOB. Thans is hij zelfstandig en nog freelance docent fiscale economie aan de Erasmus Universiteit. Hij is (hoofd)redacteur van verschillende uitgaves financiële planning en bij NLFiscaal annotator van de weekeditie en auteur van de kennisbank op het gebied van de eigenwoningregeling.

Recente bijdragen

  • Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden NLFS 2021/0108
  • Kamerbrief voorgenomen wetswijzigingen toepassing eigenwoningregeling bij partners NLF 2021/1797
  • Evaluatie schenkingsvrijstelling eigen woning NLF 2021/1408
  • Toerekening APV-vermogen; toepassing eigenwoningregeling; huuropbrengsten NLF 2021/1144
  • Vooruitbetaalde eigenwoningrente over periode na overlijden is aftrekbaar NLF 2021/0303