Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft met dagtekening 8 november 2019 aan de in Nederland wonende Rijnvarende X (belanghebbende) een A1-verklaring afgegeven. In deze verklaring wordt het Nederlandse socialezekerheidsrecht van toepassing verklaard voor de periode van 1 maart 2016 tot en met 31 december 2016.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant is van oordeel dat de Inspecteur X over de in geding zijnde periode terecht in de premieheffing voor de volksverzekeringen heeft betrokken.

De Rechtbank ziet in hetgeen X heeft aangevoerd geen grond om af te wijken van HR 16 november 2018, 18/04103, ECLI:NL:HR:2018:2114, NLF 2018/2519, met noot van Weerepas met verwijzing naar onder meer HR 9 oktober 2009, 08/02433, ECLI:NL:HR:2009:BH0546, r.o. 3.4.5 en HR 5 oktober 2018, 18/01619, ECLI:NL:HR:2018:1725, NLF 2018/2183, met noot van Weerepas, r.o. 5.4 tot en met 5.5.1, waaruit volgt dat zowel de Inspecteur als de belastingrechter gebonden is aan een door de SVB afgegeven A1-verklaring zolang die niet is ingetrokken of ongeldig verklaard. Het standpunt van X komt erop neer dat de A1-verklaring niet geldig is als die niet procedureel correct tot stand is gekomen. De belastingrechter is echter niet de rechter die kan beoordelen of een A1-verklaring die niet op de juiste wijze tot stand is gekomen rechtskracht ontbeert. Daartoe is de algemene bestuursrechter bevoegd in beroep betreffende de afgifte van die verklaring.

Voorts oordeelt de Rechtbank dat X geen recht heeft op verrekening van ingehouden Liechtensteinse premies met Nederlandse premies volksverzekeringen.

Metadata

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Belastingtijdvak
1 maart t/m 31 december 2016
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
8 november 2022
Rolnummer
20/6379
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:6757
NLF-nummer
NLF 2022/2369
Aflevering
1 december 2022

Naar de bovenkant van de pagina